معاون اداره پاسپورت کابل بازداشت شد

دادستانی کل (لوی سارنوالی) افغانستان از بازداشت معاون ریاست پاسپورت کابل به دستور شورای وزیران ریاست جمهوری خبر داده است.

عنایت کمال، معاون دادستانی کل افغانستان به بی بی سی گفت که این مقام ریاست پاسپورت به دلیل اتهاماتی که قبل از انتصاب به این سمت علیه او وجود داشت، بازداشت شده است.

به گفته آقای کمال، این اتهامات شامل چندین مورد قتل و دزدی می شود که از سوی مردم محلی در ولایت بدخشان، جایی که قبلا این فرد در آن کار می کرد، مطرح شده است.

دادستانی کل افغانستان می گوید این فرد ظرف کمتر از یک ماه اخیر به عنوان معاون ریاست پاسپورت تعیین شده بود، اما بالا گرفتن ادعاها علیه او، باعث شد تا جلسه شورای وزیران دستور برکناری و بازداشت او را صادر کند.

معاون دادستانی کل می گوید که این فرد هم اکنون در بازداشت بسر می برد و تحقیقات در مورد اتهامات علیه او آغاز شده است.