ترکیه چهار فرمانده اسرائیل را غیابی محاکمه می کند

ترکیه قصد دارد چهار فرمانده پیشین ارتش اسرائیل را به دلیل نقشی که در حمله دو سال پیشی به کشتی حامل کمک های ارسالی به نوار غزه داشتند، غیابی محاکمه کند.

یک دادگاه در آنکارا کیفر خواستی را برای این چهار فرمانده اسرائیلی از جمله گبی اشکنازی، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل صادر کرده است.

حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی های امدادرسانی عازم نوار غزه دو سال پیش درحدود یکصد کیلومتری سواحل غزه و در آب های بین المللی روی داد.

در جریان این حمله ۹ فعال ترک کشته شدند.

دولت اسرائیل هشدار داده بود که به دلایل امنیتی، به خصوص برای جلوگیری از احتمال قاچاق اسلحه برای تندروهای فلسطینی مستقر در غزه به این کشتی ها اجازه ورود به آب های غزه را نمی دهد.