فیروزآبادی: مزدوران استکبار مردم سوریه را قتل‌عام می کنند

سرلشکر بسیجی حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در پاسخ به اتهام همکاری جمهوری اسلامی در سرکوب مخالفان حکومت سوریه، گفته است "ما در سوریه دخالت نمی کنیم اما از سوریه به عنوان خط مقدم مبارزه با اسرائیل حمایت می کنیم، چرا که یکی از اصول ما، مساله فلسطین است."

آقای فیروزآبادی گفته است که حکومت سوریه تنها کشوری است که در برابر اسرائیل مقاومت کرده و افزوده است: "ما دشمن سوریه و مردم آن نیستیم و دولت این کشور را نیز به اصلاحات و گوش دادن به خواسته های مردمش ترغیب کرده ایم و در عین حال، خواستار برقراری امنیت در سوریه هستیم."

وی کشتن تظاهرکنندگان و مخالفان حکومت سوریه را به گروه های مخالف و طرفداران آنان نسبت داده و گفته است: "جنایتکاران مدعی حقوق بشر، مردم منطقه و کشورهای مختلف را می کشند و در سوریه هم همانها هستند که دخالت می کنند، از اسرائیلی ها سلاح می گیرند و به دست مزدوران استکبار، مردم سوریه را قتل عام می کنند."