ارسال پستی یک "پا" به حزب محافظه کار کانادا

پلیس کانادا در اتاوا پایتخت این کشور مشغول تحقیق درباره ارسال پستی بسته ای به مقر حزب محافظه کار این کشور است که گفته می شود حاوی " پای انسان" بوده است.

افسران تحقیق بعد از دیدن آثار خون روی این بسته کارشناسان یگان مواد آلوده و سمی را به محل فراخواندند.

در حال حاضر یگان جنایی بررسی این پرونده را به دست گرفته است.

بررسی محتوای این بسته با اشعه ایکس نشان داده که پای یک انسان است.

این بسته که توسط پست کانادا حمل شده خطاب به شخص خاصی ارسال نشده بوده و صرفا برای حزب محافظه کار کانادا فرستاده شده است.

بر اساس گزارش ها بعد از این که منشی پذیرش حزب این بسته را تا نیمه باز کرده، پلیس به محل فراخوانده شده است.