مشاور سابق رسانه‌ای نخست وزیر بریتانیا بازداشت شد

پلیس اسکاتلند می‌گوید اندی کلسون، مسئول مستعفی امور ارتباطات و رسانه های دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا و سردبیر سابق هفته نامه نیوز آو د ورلد را بازداشت کرده است.

اتهام او، ایراد شهادت دروغ در پرونده‌ای در دادگاهی در اسکاتلند در سال ۲۰۱۰ است.

آقای کلسون پیش از این در ماه ژوئیه گذشته در ارتباط با رسوایی شنود تلفنی در بریتانیا بازداشت شده بود.

او مدتی پیش از انتخابات پارلمانی بریتانیا در سال ۲۰۱۰، که به تشکیل دولت به رهبری حزب محافظه کار منجر شد، به عنوان مسئول امور ارتباطات و رسانه های دیوید کامرون، رهبر حزب، استخدام شد و تا ژانویه سال ۲۰۱۱ همین سمت را در دفتر نخست وزیری برعهده داشت.