دیوان‌عالی بریتانیا درباره استرداد جولیان آسانژ تصمیم می‌گیرد

روز چهارشنبه، ١٠ خرداد (٣٠ مه)، دیوان عالی بریتانیا رای خود را در مورد پرونده استرداد جولیان آسانژ، پایه گذار ویکی لیکس، به سوئد در ارتباط با اتهام تعرض جنسی صادر می کند.

آقای آسانژ این اتهام را رد کرده و وکلای مدافع او در ارجاع شکایت به عالی ترین مرجع قضایی بریتانیا، گفته اند که دادستان سوئدی صادر کننده درخواست استرداد، صلاحیت چنین اقدامی را نداشته است.

طرفداران آقای آسانژ نگران آن هستند که در صورت استرداد به سوئد، وی با خطر استرداد به ایالات متحده و پیگرد قانونی به دلیل انتشار اسناد محرمانه دولتی آن کشور در وبسایت ویکی لیکس روبرو شود.