آذربایجان 'توطئه تروریستی' علیه مسابقه یورو ویژن را خنثی کرد

مقامات امنیتی جمهوری آذریابجان گفته اند که هفته گذشته، یک توطئه تروریستی علیه برگزاری مسابقه آواز یورو ویژن را که در باکو برگزار می شد کشف و خنثی کردند.

به گفته این منابع، عملیات نیروهای امنیتی به بازداشت چهل نفر عضو یک گروه منجر شد که در نظر داشتند به محل برگزاری مسابقه و همچنین هتل های محل اقامت میهمانان حمله کنند اما خبر این عملیات به منظور جلوگیری از نگرانی خاطر مردم، در آن زمان منتشر نشد.

گزارش منابع آذری حاکی از ارتباط این گروه با تشکل های اسلامگرا در جمهوری داغستان، از جمهوری های تشکیل دهنده فدراسیون روسیه است که در مبارزه مسلحانه با روسیه درگیر هستند.