چن: قانون گریزی بزرگترین خطر برای ثبات چین است

چن گیانگ چن، فعال سیاسی منتقد دولت چین که اخیرا توانسته است به آمریکا برود گفته است که قانون گریزی بزرگترین خطری است که ثبات سیاسی جمهوری خلق چین را تهدید می کند.

آقای چن، که فرار او از حبس خانگی و پناه بردن به سفارت آمریکا در پکن چند هفته پیش به یکی از خبرهای مهم روز تبدیل شد، در مقاله ای در نشریه نیویورک تایمز گفته است که مشکل چین، فقدان قانون نیست بلکه نبود حکومت قانون است.

وی با اشاره به نحوه بازداشت، محاکمه و بازداشت خانگی خود، گفت که دستگاه ها و ماموران دولتی به سادگی توانستند قوانین موجود را نادیده بگیرند و یا آنها را به نفع اهداف خود تفسیر کنند.