ژاپن سفیر سوریه را اخراج کرد

وزارت خارجه ژاپن از سفیر سوریه خواسته است تا خاک آن کشور را "در اسرع وقت" ترک کند.

اخراج سفیر سوریه از توکیو واکنشی به کشته شدن بیش از یکصد نفر در شهر حوله است که گفته می شود به منظور ارعاب مخالفان، توسط نظامیان و شبه نظامیان وابسته به حکومت سوریه به قتل رسیدند هر چند مقامات سوری این اتهام را تکذیب کرده اند.

شماری از کشورهای غربی در اعتراض به کشتار حوله، سطح روابط خود با سوریه را کاهش داده اند و سخنگوی وزارت خارجه ژاپن گفته است که اخراج سفیر سوریه در راستای هماهنگی با واکنش غرب صورت گرفته است.