پلیس پرو رهبر معترضان به 'تخریب محیط زیست' را بازداشت کرد

پلیس پرو هربربت هوامان، رهبر تظاهرات اعتراضی به اقدام دولت در اعطای امتیاز معدن کاوی به شرکت سوئیسی زستراتا را همراه با شمار دیگری از معترضان بازداشت کرده است.

طی هفته گذشته، صدها تن از ساکنان استان اسپینار پرو علیه اقدام دولت دست به تظاهرات زدند و اعلام داشتند که عملیات اکتشاف و استخراج معدن به طبیعت منطقه آسیب می رساند در حالیکه منافع آن عاید ساکنان محلی نمی شود.

تظاهرات هفته گذشته دومین تظاهرات گسترده علیه اعطای امتیاز معدن کاوی از زمان آغاز زمامداری ولاتا هومالا، رئیس جمهوری در حدود ده ماه پیش بود و در جریان آن دست کم دو نفر در نتیجه استنشاق گاز اشک آور کشته شدند.