پلیس کانادا در پی فرد مظنون به ارسال دست و پای بریده شده

پلیس مونترال در کانادا در پی فرد مظنون به ارسال دست و پای بریده شده انسان به دفاتر دو حزب در اوتاوا، پایتخت این کشور است.

به گفته مقام های پلیس، لوکا روکو ماگنوتا، ۲۹ ساله، متهم به ارسال اندام بدن انسان به وسیله پلیس است.

روز گذشته یک بسته پستی خون آلود حاوی پای انسان به دفتر مرکزی حزب محافظه کار ارسال شده بود.

پلیس همچنین موفق شد در یکی از مراکز پستی یک بسته حاوی یک دست را پیش از ارسال به دفتر حزب لیبرال کشف کند.

هر دو بسته از یک آدرس غیرواقعی در شهر مونترال در ۲۰۰ کیلومتری اوتاوا فرستاده شده بودند.

یک تنه فاقد سر هم در داخل یک چمدان در یک آشغالدانی در شهر مونترال کشف شده است.

پلیس به بی بی سی گفت بر این باور است که دست و پای کشف شده در اوتاوا به این تنه تعلق دارد و آنها در حال انجام آزمایش بر روی آن هستند.

آنها همچنین به آپارتمانی در نزدیکی محل کشف تنه بی سر مظنون شده اند و پس از ورود به آن با یک تشک خون آلود مواجه شده اند.

این آپارتمان به آقای ماگنوتا تعلق دارد و حکم بازداشت او صادر شده است.

پلیس می گوید تنه پیدا شده متعلق به یک مرد سفیدپوست است ولی اطلاعات بیشتری را از هویت قربانی منتشر نکرده است.