خبرنگار فرانسوی گروگان گرفته شده در کلمبیا آزاد شد

گروه شورشی فارک در کلمبیا یک خبرنگار فرانسوی را که حدود یک ماه پیش به اسارت در آورده بود، آزاد کرد.

رومئو لنگلویی پس از آزادی گفته که با او در مدت اسارت بدرفتاری نشده است.

این خبرنگار فرانسوی از اینکه دولت کلمبیا و گروه فارک از او به عنوان سوژه ای سیاسی سود جسته اند اظهار تاسف کرد.

او در حین اجرای عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر در جنوب کلمبیا توسط شورشیان فارک محاصره و به مدت یکماه در اختیار آنها بود.

رومئو لنگلویی خبرنگار شبکه بین المللی فرانس ۲۴ است.

گروه شورشی فارک چندی پیش اعلام کرده بود که دیگر از روش گروگان گیری برای رسیدن به مقاصد خود استفاده نخواهد کرد و به همین خاطر هم از آقای لنگلویی به عنوان 'اسیر جنگی' یاد کرده است.