واردات نفت ژاپن از ایران کاهش یافت

آمار جدید وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن حاکی از آن است که واردات نفت خام از ایران در ماه آوریل سال جاری به زیر یکصد و نود هزار بشکه در روز کاهش یافت که بیش از ٢٦ درصد کمتر از رقم مشابه در آوریل سال گذشته است.

منابع دولتی ژاپن در مورد علت این کاهش توضیحی نداده اند اما با تشدید تحریم نفتی و بانکی جمهوری اسلامی از سوی شماری از کشورهای غربی، سایر کشورهای طرف تجارت ایران نیز برای کاهش مبادلات با جمهوری اسلامی تحت فشار قرار داشته اند.

به طور سنتی، ایران یکی از صادرکنندگان عمده نفت خام به ژاپن بوده اما تحریم های مرتبط با برنامه اتمی و عدم اطمینان به ثبات روابط تجاری با جمهوری اسلامی باعث شده است ژاپن در صدد یافتن فروشندگان دیگر نفت خام برآید.