بازدید فرمانده سپاه از جزایر ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ

محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ایران از جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بازدید كرده است.

این اولین سفر یک نظامی عالی‌رتبه ایران به این جزایر است.

ایران و امارات متحده عربی بر سر مالکیت این جزایر اختلاف دارند و این اختلاف در سال های گذشته بالا گرفته است.

سفر اواخر فروردین محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران به جزیره ابوموسی با اعتراض امارات متحده عربی همراه شد.

ابوموسی در تقسیمات کشوری ایران، جزو استان هرمزگان محسوب می شود.