موج بازداشت در پایتخت تبت در پی خودسوزی دو نفر

در پی خودسوزی دو مرد تبتی در شهر لهاسا، پایتخت تبت، در اعتراض به حاکمیت چین، نیروهای امنیتی چین در این شهر تعداد زیادی را دستگیر کرده اند.

این دو مرد روز یکشنبه خودسوزی کرده بودند.

رادیوی آمریکایی آسیای آزاد تعداد دستگیرشدگان را تا ششصد نفر ذکر کرده است. گروه‌‎های تبعیدی می گویند به تبتی هایی که اهل لهاسا نیستند، گفته شده که شهر را ترک کنند.

این خودسوزی ها، اولین مورد در پایتخت تبت بوده اند.

گروه های حقوق بشر می گویند از ماه مارس سال گذشته، دست کم ۳۵ تبتی در چین خودسوزی کردند که تعداد زیادی از آنها در اثر شدت جراحات درگذشته اند.

روز چهارشنبه نیز زنی که سه فرزند داشت، در بخش تبت نشین استان شیچوآن خودسوزی کرد و درگذشت.