نرخ متوسط بیکاری در حوزه یورو به یازده درصد رسید

نرخ متوسط بیکاری در هفده کشوری که عضو حوزه یورو هستند به یازده درصد رسیده است.

اکنون بیش از هفده میلیون نفر در این کشورهای اروپایی بیکار هستند.

حوزه یورو سخت درگیر مشکلات اقتصادی مرتبط با بحران بدهی و همچنین واحد پولی مشترک است.

با این حال، نرخ متوسط بیکاری یازده درصد که توسط اتحادیه اروپا اعلام شده است اختلافات شدید میان تعداد بیکاران در این هفده کشور را می پوشاند.

به عنوان نمونه تنها ۳.۹ درصد از مردم اتریش بیکار هستند ولی در اسپانیا این تعداد بیش از ۲۴ درصد اعلام شده است.