یک اسرائیلی و یک فلسطینی در مرز غزه کشته شدند

یک نظامی اسرائیلی و یک مرد فلسطینی در تبادل آتش در مرز غزه و اسرائیل کشته شده اند.

منابع نظامی اسرائیل گفته اند که مرد فلسطینی از سوی دیگر حصار مرزی به سوی نظامیان اسرائیلی آتش گشود و در تیراندازی متقابل اسرائیلیان، کشته شد.

این نخستین گزارش از خشونت در مرز اسرائیل و نوار غزه تحت تسلط حماس پس از چندین ماه آرامش است.