تظاهرکنندگان تایلندی مانع تصویب لایحه آشتی ملی شدند

بیش از یکهزار تظاهرکننده ساختمان پارلمان تایلند را به محاصره درآورده و مانع از مذاکرات نمایندگان در باره "لایحه آشتی ملی" شده اند که هدف از آن، پایان دادن به یک بحران سیاسی شش ساله است.

رئیس پارلمان اعلام کردکه مذاکرات پیرامون این لایحه را به تعویق خواهد انداخت زیرا نگران آن است که بررسی لایحه در شرایط حاضر باعث بروز نا آرامی در کشور شود.

تظاهرکنندگان "پیراهن زرد" که اکثر آنان افراد طبقه متوسط و طرفدار پادشاه هستند، معتقدند که تصویب این لایحه زمینه بازگشت تاکسین شیناواترا، نخست وزیر پیشین به کشور را فراهم می آورد.

دولت آقای شیناواترا، که خواهرش در حال حاضر نخست وزیر تایلند است، در کودتای نظامیان در سال ٢٠٠٦ سفوط کرد اما اختلاف بین موافقان و مخالفان او بارها باعث درگیری و بی ثباتی شده و ادامه کار دولت ها را ناممکن کرده است.