پناهجویان سودانی بازداشتی در بریتانیا اعتصاب غذا کرده‌اند

از هشت روز پیش هفت پناهجوی اهل منطقه دارفور سودان در یک بازداشتگاه پناهجویان در بریتانیا به اعتصاب غذا دست زده و از خوردن غذای خشک خودداری ورزیده اند.

این هفت نفر خواسته اند تا به آنان اجازه اقامت در بریتانیا یا سفر به کشور سودان جنوبی یا یک کشور دیگر اروپایی داده شود.

مقامات بریتانیایی تایید کرده اند که این هفت مرد از خوردن غذا خودداری می کنند اما به نقل از مسئولین پزشکی بازداشتگاه گفته اند که وضعیت پناهجویان در حال حاضر نگران کننده نیست.