حکم زندان برای راهب بودایی ارشد سریلانکایی در بریتانیا

پاهالاگما سومارتانا، از ارشدترین راهبان بودایی سریلانکایی در بریتانیا به اتهام آزار جنسی یک دختر بچه به تحمل هفت سال زندان محکوم شده است.

اتهام این مقام بلندپایه بودایی باز می گردد به ۳۵ سال پیش که مطابق کیفر خواست او یک دختر بچه هشت ساله را مورد اذیت و آزار جنسی قرار داده، اگر چه این راهب بودایی در مورد اتهام دیگری مبنی بر تجاوز جنسی بیگناه شناخته شده است.

به گفته گزارشگر بی بی سی پاهالاگما سومارتانا از معدود رهبران بودایی است که تاکنون به اتهام سوء استفاده جنسی در دادگاه محکوم می شود.

با این وجود اتهامات بسیاری در مورد سوء رفتار راهبان بودایی در سریلانکا و اماکن مذهبی آنها گزارش شده است.