روزانه هزاران شهروند سودان به سودان جنوبی 'فرار' می‌کنند

سازمان پزشکان بدون مرز می‌گوید نزدیک به چهار هزار نفر روزانه برای فرار از درگیری‌های استان نیل آبی سودان به سودان جنوبی فرار می‌کنند.

این سازمان به بی بی سی گفته است که نزدیک به سی هزار نفر در اردوگاه‌های موقتی در سودان جنوبی به سر می‌برند.

سه اردوگاه بزرگ دیگر در نزدیکی همین منطقه نیز ۷۰ هزار نفر را در خود جای داده است.

این افراد به دلیل درگیری‌های ارتش سودان و شورشیان در جنوب این کشور از خانه و کاشانه‌های خود فرار می‌کنند.