وضعیت یک زندانی سیاسی در ایران 'وخیم' خوانده شد

تقی رحمانی، که همسرش نرگس محمدی در بند زنان زندان زنجان دوران محکومیت خود را سپری می کند، گفته است که خانم محمدی دچار فلج عضلانی شده و به تنهایی قادر به انجام امور شخصی خود نیست.

آقای رحمانی که در فرانسه به سر می برد به بی بی سی فارسی گفته است که همسرش در آخرین جلسه ملاقات در زندان با نزدیکانش، با صندلی چرخدار حاضر شده و وضعیت جسمی "وخیمی" داشته است.

نرگس محمدی به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" به شش سال حبس محکوم شده و از سوم اردیبهشت دوران محکومیت خود را در زندان طی می کند.

خانم محمدی ابتدا در زندان اوین تهران محکومیت خود را آغاز کرد اما پس از مدت کوتاهی به زندان زنجان منتقل شد. همسر او شرایط بند زنان زندان زنجان را نامناسب خوانده و گفته که خانم محمدی در تهران زندگی می‌کرده و انتقال او به زنجان، "تبعید غیرقانونی" است.