سفر هیلاری کلینتون به منطقه نفت‌خیز شمال نروژ

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، به شمال نروژ سفر کرده است. این سفر با هدف تاکید بر منافع آمریکا در منطقه نفت خیز قطب شمال صورت گرفته است.

گفته شده استخراج از این منطقه که دارای ذخایر عظیم نفت، گاز، و منابع معدنی است با توجه به آب شدن یخ های مناطق قطبی آسان‌تر شده است.

خانم کلینتون قبل از سوار شدن بر یک کشتی تحقیقاتی نروژی بر اهمیت ژئوپلیتیکی این منطقه تاکید کرد.

وزیر خارجه آمریکا از کشورهای اصلی منطقه قطب شمال که شامل روسیه، کانادا و نروژ می شود، خواست تا برای توسعه این منطقه با هم همکاری کنند.

طی یک سال گذشته، این دومین سفر خانم کلینتون به این منطقه است.