فرودگاه طرابلس در لیبی به تصرف گروهی مسلح در آمد

در لیبی گروهی مسلح فرودگاه اصلی شهر طرابلس را به تصرف خود در آوردند.

براساس گزارش های دریافتی، این گروه که مسلح به تانک و خودروهایی نظامی هستند از شهر ترهونه در جنوب شرق پایتخت وارد فرودگاه شده و از فعالیت برج مراقبت این فرودگاه جلوگیری کرده اند.

خبرنگار بی بی سی گفته است که شش هواپیما را که در زیر هر کدام کامیون هایی حامل سلاح های ضد هوایی قرار داشته در این فرودگاه دیده است.

به گفته خبرنگار بی بی سی، چهار کامیون حامل نیروهای وابسته به ارتش ملی لیبی هم به این فرودگاه منتقل شدند.

یک مقام رسمی گفته است این گروه که خود را "الاوفياء" می نامد خواستار آزادی یکی از رهبرانشان شده است که ظاهرا دو شب پیش ناپدید شده است.