حمله احمد شفیق به نامزد اسلامگرایان در مصر

احمد شفیق نخست وزیر سابق در دوران حکومت حسنی مبارک در مصر و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، محمد مرسی رقیب اسلامگرای خود را به آزار مسیحیان متهم کرده است.

آقای شفیق که درحالی صحبت می کرد که اعتراضات به حکم حسنی مبارک ادامه دارد، گفت که اخوان المسلمین قصد ایجاد یک جامعه "فرقه ای" را دارد.

این دو نامزد در دور اول انتخابات مصر که روز ۲۵ مه (ششم خرداد) برگزار شد در صدر قرار گرفتند و به دور دوم راه یافتند.

این اولین انتخابات ریاست جمهوری در مصر از زمان سقوط حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق آن کشور بود.

هم اکنون حدود هزار فعال مخالف حسنی مبارک همچنان در میدان تحریر قاهره هستند.

آنها از اینکه او و دو پسرش از اتهامات فساد تبرئه شده اند خشمگین هستند. تبرئه شش رئیس پلیس سابق نیز از جمله علل نارضایتی آنهاست.

آقای مبارک پس از محکومیت به جرم همدستی در کشتار تظاهرکنندگان در جریان قیام عمومی سال گذشته در جریان بهار عربی به حبس ابد محکوم شد.

اما بسیاری از فعالان از اینکه او به مرگ محکوم نشده مایوس هستند.