'کاردينال صلح' گواتمالا در گذشت

کاردینال رودولفو کوزادا تورونو، مردی که فرآیند صلح را در گواتمالا نظارت می کرد در ۸۰ سالگی درگذشته است.

او نقش مهمی را در مذاکراتی که باعث پایان بخشیدن به جنگ داخلی ۳۶ ساله گواتمالا شد داشت.

این جنگ در سال ۱۹۹۶ به پایان رسید.

کاردینال کوزادا تورونو میانجیگر بین دولت و شورشیان چپگرا از گروه "وحدت انقلابی ملی" بود.

حداقل ۲۰۰ هزار نفر در آن جنگ کشته شدند.

کلیسای کاتولیک گواتمالا اعلام کرد که بر اثر انسداد معده جان خود را از دست داده است.

در گواتمالا سه روز عزای عمومی اعلام شده است.