کاهش فروش بليت بازيهای المپيک در لندن

در حالی که بلیتهای المپیک بیشتری برای فروش گذاشته شده، فروش آنها به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

از هر ۶ بلیت منتشر شده، ۵ بلیت هنوز به فروش نرفته است.

گفته می شود بیشتر بلیتهایی که فروش نرفته اند، بلیتهای بازیهای محبوبی چون والیبال ساحلی و بوکس هستند و به فروش نرسیدن آنها بسیار تعجب انگیز است چرا که سال گذشته مردم استقبال بیشتری برای خرید بلیتهای المپیک از خود نشان دادند.

سازمان دهندگان بازیهای المپیک می گویند تا کنون بیش از ۸ میلیون بلیت فروخته شده است و ۳۰۰ هزار بلیت دیگر هم قبل از شروع بازیها به فروش گذاشته خواهد شد.