رئیس مجلس ایران امروز انتخاب می‌شود

نمایندگان مجلس ایران در جلسه روز سه شنبه، ١٦ خرداد (٥ ژوئن)، اعضای هیات رئیسه دایم مجلس برای یک سال آینده را انتخاب می کنند.

مجلس نهم هفته پیش کار خود را با یک رئیس سنی آغاز کرد و در رای گیری برای گزینش هیات رئیسه موقت، علی لاریجانی، محمدرضا باهنر و محمد حسن ابوترابی فرد به سمت رئیس و نایب رئیسان اول و دوم موقت انتخاب شدند.

علاوه به رئیس و دو نایب رئیس، هیات رئیسه مجلس دارای شش منشی و سه ناظر است که آنها هم با رای نمایندگان انتخاب می شوند.