هواپیمای خورشیدی از اروپا به آفریقا پرواز کرد

صبح روز سه شنبه، ١٦ خرداد (٥ مه)، نمونه یک هواپیمای خورشیدی در نخستین پرواز بین قاره ای خود از اسپانیا به سوی مراکش پرواز کرد.

این هواپیما تک سرنشین به بزرگی یک هواپیمای مسافربری از نوع بوئینگ جامبوجت است، وزن آن به اندازه یک اتومبیل معمولی است و برای تامین انرژی مورد نیاز برای پرواز، دوازده هزار سلول خورشیدی بر آن نصب شده است.

قرار است هواپیمای خورشیدی اواخر روز سه شنبه در پایتخت مراکش به زمین بنشیند و به گفته سازندگان آن، این سفر آخرین مورد از پرواز آزمایشی هواپیما قبل از سفر به دور زمین است که برای سال ٢٠١٤ برنامه ریزی شده است.