وزیران دفاع آمریکا و ویتنام یادگاری قربانیان جنگ را مبادله کردند

وزیران دفاع آمریکا و ویتنام برای نخستین بار از زمان برقراری روابط عادی دو کشور در حدود دو دهه پیش، بخشی از کارهای دستی و یادگارهای باقی مانده از دوران جنگ ویتنام را مبادله کرده اند.

لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، و فونگ کوانگ، همتای ویتنامی او، نوشته ها و نامه های ارسال نشده ای را که همراه اجساد دو تن از کشته شدگان جنگ یافت و نگهداری شده بود به طرف مقابل تحویل دادند.

آقای پانه‌تا دفتر خاطرات "وو دینه دوآن"، سرباز ویتنامی را که خانواده اش ماه گذشته شناسایی شد، به وزیر دفاع ویتنام داد و در مقابل، نامه های گروهبان آمریکایی استیو فلاهری را که حاکی از شرکت او در نبردهایی سنگین بود دریافت کرد.

جنگ ویتنام در سال ١٩٧٥ پایان یافت و وزیر دفاع آمریکا گفت که در سفر به ویتنام، همکاری نظامی دو طرف و همچنین تلاش برای یافتن اجساد چهار نظامی آمریکایی مفقود در جنگ مورد مذاکره قرار گرفته است.