غلظت آلاینده‌های هوا در سیستان و بلوچستان به حد هشدار رسید

خسرو افسری، مدیر کل محیط زیست استان سیستان و بلوچستان گفته است توفان شن در چند روز اخیر در این استان باعث شده غلظت هوا به ۱۲ برابر حد استاندارد جهانی برسد.

آقای افسری گفته است مهم ترین علل افزایش ریزگردها در این منطقه استمرار پدیده خشکسالی، حرکت شن های روان و خشک شدن دریاچه هامون بوده و افزوده است که به دلیل شدت توفان گرد و خاک شعاع فعلی دید در شمال استان ۲۰۰ متر گزارش شده است.

به گفته مدیر کل محیط زیست استان سیستان و بلوچستان، افزایش ذرات معلق در هوا علاوه بر ایجاد سموم، باعث کاهش دامنه دید شده و همچنین اثرات نامطلوبی بر اکوسیستم، کاهش و توقف رشد گیاهان و بروز مشکلات تنفسی در انسان ها و حیوانات داشته است.