تجمع هزاران نفر در میدان تحریر در اعتراض به حکم دادگاه حسنی مبارک

هزاران نفر در قاهره، پایتخت مصر گرد هم آمده اند تا به احکام صادر شده برای حسنی مبارک، رییس جمهور مخلوع آن کشور، و چند تن از مدیران ارشد دستگاه امنیتی او اعتراض کنند.

دادگاه مصری که مبارک را به حبس ابد محکوم کرد، تعدادی از مدیران ارشد دستگاه امنیتی او را تبرئه کرده بود.

بسیاری از مردم به دلیل تداوم سی سال فساد حکومتی در مصر در دوران حسنی مبارک در انتظار صدور حکم اعدام برای او بودند.

دو تن از نامزدهای دوره اول انتخابات ریاست جمهوری مصر که آرا کافی برای رفتن به مرحله دوم را کسب نکردند، نیز به جمع معترضان در میدان تحریر قاهره پیوسته اند.

مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر بین محمد مرسی، کاندیدای اخوان المسلمین، حزب اصلی سیاسی اسلامگرای آن کشور، و احمد شفیق کاندیدای نزدیک به دولت سابق حسنی مبارک در ماه جاری برگزار خواهد شد.