ارسال بسته های پستی حاوی اعضای بدن در ونکوور کانادا

پلیس کانادا می گوید که بسته هایی پستی شامل دست و پای بریده شده انسان به دو مدرسه در شهر ونکوور پست شده است.

وارن لمک، یک سخنگوی پلیس کانادا روز سه شنبه (پنجم ژوئن - ۱۶ خرداد) گفت که هنوز معلوم نیست که این بسته ها با دستگیری یک ستاره فیلم های پورنوگرافی در آلمان مرتبط باشد.

لوکا مگنوتا، یکی از هنرپیشگان فیلم های پورنو چند روز پیش به اتهام قتل دوست پسرش و مثله کردن اعضای بدن او دستگیر شد.

او همچنین به ارسال دست و پای بریده شده دوست پسرش (جون لین) پس از قتل توسط پست به دفتر دو حزب سیاسی کانادا متهم است و این که ویدیویی هم در همین رابطه در اینترنت منتشر کرده است.

شهر ونکوور در جنوب غربی کانادا واقع شده، در حالی که بسته های پستی پیشین در مناطق شرقی این کشور که استانهای کبک و اونتاریو واقع شده اند پیدا شده بود.

پلیس مونترال هم اعلام کرده که هنوز سایر اعضای بدن و سر مقتول پیدا نشده است.

لوکا روکو مگنوتا، ۲۹ ساله، در یک کافه نت در برلین پایتخت آلمان دستگیر شد.