فرماندار جمهوریخواه برنده انتخابات دوباره ویسکانسن آمریکا شد

اسکات واکر، فرماندار جمهوریخواه ایالت ویسکانسن آمریکا در انتخاباتی که دوباره در این ایالت برگزار شد، در مقام خود ابقاء شد.

به گزارش رسانه ها آقای واکر موفق به کسب ۶۰ درصد آرا شده است. این درحالی است که تصویب قانونی برای محدود کردن حق چانه زنی اتحادیه های صنفی در این ایالت در زمان فرمانداری او موجب خشم بسیاری از مردم شد.

مخالفان این قانون با جمع کردن امضاء بستر قانونی انتخابات مجدد برای برگزیدن فرماندار ویسکانسن را فراهم کردند.

این سومین بار در تاریخ آمریکاست که انتخابات مربوط به فرماندار یک ایالت دوباره برگزار می شود.

برخی از تحلیلگران، مبارزه میان دموکرات ها و جمهوریخواهان در این انتخابات ایالتی را نمایی از وضعیت رقابت دو حزب در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا می دانند که پاییز امسال برگزار می شود.