بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در سطح یک درصد نگهداشت

بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خود را بدون تغییر، در سطح یک درصد نگهداشته است.

ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا دلایل بانک برای تصمیم به حفظ نرخ بهره در سطح یک درصد را در یک مصاحبه خبری اعلام خواهد کرد.

اکنون توجه اصلی ناظران بر این مسئله متمرکز شده که آیا بانک مرکزی اروپا برای احیا اقتصاد کشورهای عضو حوزه یورو در آینده نرخ بهره را کاهش خواهد داد یا نه.

حوزه یورو شامل هفده کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپاست که از واحد پولی مشترک استفاده می کنند.

آمار منتشر شده توسط اداره آمار اروپا نشان داده است که اقتصاد حوزه یورودر سه ماهه اول سال جاری میلادی هیچ رشدی نداشته است.