مشارکت رئیس دیوان‌عالی پاکستان در بررسی اتهام فساد مالی پسرش

افتخار چودری، رئیس دیوان عالی پاکستان که بالاترین مقام قضایی این کشور است، به عنوان رئیس در جلسه کمیته تحقیق دادگاه عالی در مورد اتهام فساد مالی علیه پسرش، ارسلان، حضور یافته است.

آقای چودری شخصا این تحقیقان را در واکنش به گزارش رسانه های همگانی به جریان انداخت که گفته بودند ارسلان چودری در برابر دریافت مبلغی پول از یک فرد ثروتمند، وعده داده بود به نفع او در تصمیم گیری دیوان عالی اعمال نفوذ کند.

ارسلای چودری این اتهام را تکذیب کرده و قرار است جلسه کمیته تحقیق برای چند روز ادامه یابد.

.)