طرح پارلمان اسرائیل برای جلوگیری از تخریب شهرک یهودی‌نشین

قرار است نمایندگان پارلمان اسرائیل در مورد طرحی رای دهند که در صورت تصویب، حکم قضایی برای تخریب یک شهرک یهودی نشین را لغو می کند.

دادگاه عالی اسرائیل رای داده است که شهرک اولپانا بر اراضی متعلق به فلسطینیان بنا شده و باید تا قبل از پایان ماه آینده برچیده شود.

در حالیکه شهرک نشینان در برابر دادگاه عالی دست به تظاهرات زده اند، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، با این طرح که محتوای آن عطف به ماسبق می شود مخالفت کرده و هشدار داده است که هر یک از وزیران را که به آن رای مثبت دهد، برکنار خواهد کرد.