سازمان همکاری شانگهای 'خواستار نقشی مهمتر در افغانستان است'

اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای - چین، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قیرقیزستان و قزاقستان - در چین برگزار شده و رئیس جمهوری چین در سخنانی گفته است که این سازمان در صدد ایفای نقشی مهمتر در افغانستان است.

سازمان همکاری شانگهای با هدف همکاری در مقابله با گسترش نفوذ اسلامگرایان تندرو و مقابله با گسترش نفوذ غرب در منطقه تشکیل یافته و سخنان رئیس جمهوری چین در حالی ایراد می شود که تا دو سال دیگر، نیروهای ناتو از افغانستان خارج خواهند شد.

به گفته برخی ناظران، خروج ناتو از افغانستان نگرانی هایی را در مورد قدرت گیری اسلامگرایان تندرو و بی ثباتی در این کشور و سرایت آن به سایر کشورهای منطقه به همراه آورده است.