ناتو عملیات لوگر را بررسی می کند

ناتو گفته است هیاتی را برای بررسی عملیات دیروزناتو در لوگرتعیین کرده است. در این عملیات ۱۸ غیر نظامی کشته شده اند.