هکرها کلمه عبور 'شش میلیون' کاربر لینکدین را منتشر کردند

شبکه اجتماعی لینکدین گزارش های مربوط به هک این سایت و لو رفتن کلمه عبور تعدادی از کاربرانش را تایید کرده است.

گزارش ها بیانگر انتشار یک فایل رمز حاوی کلمه عبور دست کم شش میلیون نفر از کاربران به وسیله یک سایت در روس زبان است.

لینکدین تعداد کلمه های عبور لو رفته را تایید نکرده است.

این شبکه گفته است کاربرانی که کلمه عبورشان لو رفته دیگر قادر به ورود به این سایت نخواهند بود و به زودی ایمیلی را درباره تغییر کلمه عبور خود دریافت خواهند کرد.

لینکدین بیشتر از ۱۵۰ میلیون کاربر دارد.