تاکید پانه تا بر ادامه کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین

لئون پانه تا، وزیر دفاع آمریکا از ادامه کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین برای حمله به تندروهای مسلح در پاکستان حمایت کرده است.

آقای پانه تا که از هند دیدار می کند، گفت آمریکا به طور مشخص گفته است که از خود دفاع خواهد کرد.

این سخنان دو روز پس از کشته شدن یکی از رهبران ارشد القاعده به نام ابویحیی اللیبی در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی بیان شد.

وزارت امور خارجه پاکستان روز سه شنبه کاردار آمریکا را احضار کرد تا به او درباره "نگرانی جدی" اسلام آباد درباره کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین اخطار داده شود.

به رغم مخالفت پاکستان با حملات این هواپیماها، در دو هفته گذشته هواپیماهای بدون سرنشین هشت عملیات را بر فراز خاک این کشور انجام داده اند.

پاکستان می گوید کاربرد این هواپیماها تلفات غیرنظامیان را به همراه داشته و باعث افزایش احساسات ضدآمریکایی شده است.