اسکله بزرگ ژاپنی در اثر سونامی به آمریکا رسید

یک اسکله بتونی که در اثر زلزله مهیب و سونامی سال گذشته از بندر میساوا در این کشور جدا شده بود، پس از عبور از عرض اقیانوس آرام به ساحل غربی آمریکا رسیده است.

این اسکله که ۱۶۵ تن وزن دارد با طی مسافتی بیشتر از هشت هزار کیلومتر به ساحل ایالت اورگان رسیده است.

بررسی های انجام شده بیانگر عدم آلودگی رادیواکتیو این اسکله ۲۰ متری است.

کارشناسان هشدار می دهند که ممکن است جانوران آبزی غیربومی به وسیله این قطعه بزرگ بتونی به سواحل آمریکا منتقل شده باشند.

از دیگر نگرانی ها، احتمال آلودگی هسته ای بعضی از قطعات منتقل شده به وسیله سونامی به آمریکاست.