دانش آموزان مسلمان در حمله پلیس چین زخمی شدند

در جریان حمله ماموران پلیس چین به یک دبستان اسلامی بدون مجوز واقع در منطقه مسلمان نشین سین کیانگ در غرب این کشور، دوازده دانش آموز زخمی شده و به بیمارستان انتقال یافته اند.

رسانه های دولتی چین گفته اند که در جریان عملیات پلیس برای آزادی چندین دانش آموز که بر خلاف میل والدینشان مجبور به تحصیل در این دبستان شده بودند، افرادی در داخل مدرسه به سوی ماموران پلیس مواد آتش زا پرتاب کردند.

در مقابل، یک گروه مدافع حقوق اقلیت مسلمانان ایغور در چین گفته است که پلیس برای متفرق کردن دانش آموزان شش تا ده ساله این دبستان، از گاز اشک آور استفاده کرد.

دولت چین به ندرت برای تاسیس مدارس دینی به خصوص در سطح ابتدایی مجوز می دهد و ظاهرا در دبستانی که هدف حمله قرار گرفت، قرآن تدریس می شد.