پلیس ایتالیا مظنون به بمب‌گذاری در مدرسه را دستگیر کرد

پلیس ایتالیا یک کارگر شصت و هشت ساله پمپ بنزین را به ظن بمب گذاری در یک مدرسه در ماه گذشته، که به کشته شدن یک دختر شانزده ساله منجر شد، بازداشت کرده است.

براساس گزارش های اولیه، انگیزه بمب گذاری خصومت شخصی این مرد با مدیر مدرسه بود اما پلیس بعدا گفت که هدف بمب گذار ساختمان یک دادگاه واقع در نزدیکی مدرسه بوده است.

در حادثه بمب گذاری، یک وسیله انفجاری کنترل از راه دور به کار رفت و انفجار زمانی روی داد که دانش آموزان وارد مدرسه می شدند.

منابع پلیس گفته اند که در جریان تحقیقات در مورد این ماجرا، با یکهزار و چهارصد نفر مصاحبه کرده و سی و دو محل را مورد بازرسی قرار داده اند.