احمدی نژاد: هدف گسترش ناتو جلوگیری از رشد آسیاست

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در سخنانی در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای گفته است که کشورهای آسیایی مانند چین، ژاپن، هند، ایران، روسیه و قزاقستان و سایر اعضای این سازمان در مسیر ترقی هستند، "برنامه گسترده کشورهای عضو ناتو برای گسترش به شرق و جلوگیری از این رشد و احیای روابط استعماری گذشته کاملا آشکار شده است."

آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود پیشنهادهایی را هم برای بهبود اوضاع کشورهای منطقه و جهان مطرح کرد که از جمله تاسیس نهادهای مالی و پولی متفاوت، کنار گذاشتن ارزهای معتبر جهان از مراودات بازرگانی و تقویت همکاری بین کشورهای منطقه است.

سازمان همکاری شانگهای متشکل از کشورهای چین، روسیه، ازبکستان، تاجیکستان، قیرقیزستان و قزاقستان با هدف همکاری امنیتی مشترک از جمله مقابله با اسلامگرایی افراطی در منطقه شکل گرفته و اگرچه دولت ایران تلاش هایی را برای پذیرش در این سازمان به عمل آورده، اما تا کنون تنها به عنوان ناظر به جلسات آن دعوت شده است.