استفاده از کیسه های پلاستیکی در تورنتو ممنوع شد

شورای شهر تورنتو در تصمیمی غیر منتظره استفاده از کیسه های پلاستیکی خرید را ممنوع کرده است.

تورنتو بزرگترین شهر آمریکای شمالی است که تاکنون چنین قانونی را به تصویب رسانده است.

این تصمیم شورای شهر در حالی گرفته شد که راب فورد، شهردار تورنتو خواستار لغو مالیات ۵ سنتی (حدود یکصد تومان) هر کیسه پلاستیکی در این شهر شده بود.

مالیاتی که در چند شهر آمریکا و کانادا به منظور جلوگیری از مصرف بی رویه کیسه های پلاستیکی وضع شده است.

آقای فورد این تصمیم شورای شهر را "احمقانه" توصیف کرد اما اعضای شورای شهر تورنتو می گویند که تجربه ممنوع کردن کیسه های پلاستیکی در شهرهای دیگر نشان می دهد که می توان جایگزین های مناسبی برای این نوع کیسه ها پیدا کرد.

پلاستیک یکی از آلاینده های اصلی محیط زیست است و راه یافتن آن به چرخه غذایی انسان ها یکی از علل اصلی گسترش انواع سرطان ها عنوان شده است.