قیمت نان در تهران 'گران' می شود

معاون برنامه ریزی استانداری تهران می گوید که با تصمیم گیری درباره بهای آرد و گندم در اوایل هفته آینده، قیمت نان در پایتخت ایران گران خواهد شد.

نعمت الله ترکی، معاون برنامه ریزی استانداری تهران به خبرگزاری نیمه دولتی فارس گفته که در مورد قیمت نهایی آرد روز شنبه (۲۰ خرداد) تصمیم گیری می شود اما میزان افزایش آن حدود "یکصد تومان" در هر کیلوگرم خواهد بود.

به گفته آقای ترکی با افزایش قیمت آرد، طبیعتا بهای خرید یک قرص نان هم افزایش خواهد یافت.

نان یکی از اقلام اصلی سبد تغذیه در میان خانواده های ایرانی است و افزایش بهای آن معمولا علاوه بر ایجاد تورم و گرانی سایر اقلام، آثار روانی بر اقتصاد ایران می گذارد.