علت مرگ میلیونی زنبورهای عسل کشف شد

دانشمندان بریتانیایی علت مرگ میلیونها زنبور عسل در سراسر جهان را کشف کردند.

پژوهش های آنها نشان می دهد که نوعی کرم ریز به نام واروئا مسئول این مرگ و میر گسترده بوده است.

کرم واروئا ویروسی را به بدن زنبورها وارد می کند که کشنده است.

اگر چه این ویروس کشنده قابل ریشه کنی نیست اما محققان می گویند که با نظارت کندوها می توان زنبورهای آلوده را شناسایی و معدوم کرد و از اپیدمی شدن ویروس جلوگیری کرد.

هم اکنون محققان در حال بررسی مناطقی در جزایر هاوایی (آمریکا) هستند که نخستین بار پنج سال پیش این ویروس در آنجا مشاهده شد.