ایران مخالفان حکومت سوریه را مسئول ناکامی طرح عنان می‌داند

محمد خزاعی، نماینده ایران در سازمان ملل، درمصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفته است که مشکل اصلی در بحران سوریه "دخالت خارجی" است و افزوده است که در صورت حمایت همه کشورها، طرح شش ماده ای کوفی عنان برای پایان خشونت در سوریه می تواند موفق شود.

آقای خزاعی گروه های مخالف دولت سوریه و "طرف سومی را که با ارسال اسلحه برای مخالفان در خشونت های سوریه دست دارد" عامل عدم پیشرفت طرح کوفی عنان دانسته و گفته است که دولت سوریه با این طرح همکاری کرده است.

دولت سوریه طرح پیشنهادی کوفی عنان را پذیرفته اما به گفته آقای عنان و دبیرکل سازمان ملل، مفاد آن را اجرا نکرده است.

در جریان بحران سیاسی سوریه، مقامات و رسانه های دولتی جمهوری اسلامی ضمن انعکاس دیدگاه حکومت سوریه، از اصلاحات سیاسی در آن کشور حمایت کرده اند به شرط اینکه این اصلاحات از سوی دولت به اجرا درآید و باعث ادامه حکومت بشار اسد شود.