پایتخت سومالی هم دارای خشکشویی می شود

پس از سال ها، از روز جمعه ٨ ژوئن، ساکنان موگادیشو، پایتخت سومالی که به عنوان خطرناک ترین شهر کره زمین شهرت یافته، می توانند از خدمات خشکشویی برخوردار شوند.

سومالی از بیش از بیست سال پیش درگیر جنگ داخلی و اکثر سال ها فاقد دولت مرکزی موثر بوده است اما محمد محمود شیخ، صاحب این خشکشویی که به تازگی از خارج به کشورش بازگشته، در صدد بهره برداری از آرامش نسبی چند سال اخیر، برآمده است.

آقای شیخ گفته است که در حال حاضر، بازرگانان ساکن موگادیشو برای شستن کت و شلوار خود باید به خشکشویی های نایروبی، پایتخت کنیا، مراجعه کنند.

به گفته او، شرایط فعلی فضای مساعدی را برای بازرگانان ایجاد کرده که یکی از نتایج آن، دشواری در یافتن محل مناسب برای راه اندازی کسب و کار است.